Täienduskoolitusele vastuvõtt

Dorpat OÜ koolitustele on võimalik registreeruda koolituskeskuse kodulehel www.dorpatkoolitus.ee “Võta ühendust” vormi kaudu.
Samuti on võimalik registreeruda e-posti kaudu, saates vajalik informatsioon aadressile info@dorpatkoolitus.ee või helistades õppekorraldusspetsialistile telefonil +372 5816 7882
Õpingute alustamise tingimuseks on vähemalt keskhariduse olemasolu, arvuti või nutiseade koos mikrofoni ja kaameraga, internetiühendus ning soov omandada teadmisi ning oskusi ettevõtlusega alustamiseks. Vajalikud on baasteadmised arvuti kasutamisest.
Koolitusele registreerumiseks on vajalik esitada koolituse nimetus, õppija ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve saaja aadress (e-post ja/või postiaadress) ja nimi. Kui arve saaja on ettevõte/asutus, tuleb märkida lisainformatsiooni lahtrisse juriidiline nimi ja registrikood. Koolitusele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu.
Õppekorraldusspetsialistilt saab küsida täiendavat ja selgitavat infot koolituse sisu ja õppekorralduse kohta. Samuti saab õppekorraldusspetsialistide rääkida oma konkreetsetest koolitusvajadustest, ootustest, erisoovidest, soovi korral ka oma valdkonna taustast. Erisoovidest ja vajadustest palume rääkida võimalikult varakult, et koolitaja saaks kursust ettevalmistades nendega võimalusel arvestada.
Peale koolitusele registreerumist saadetakse õppijale kolme tööpäeva jooksul registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile. Kirjaliku registreerumise puhul helistab õppekorraldusspetsialist õppijale, et kinnitada osalust ja vajadusel vastata õppija küsimustele.

Enne kursuse algust saadetakse kõigile kursusel osalejatele meili teel korralduslik info- kursuse ajakava, toimumiskoha aadress, juurdepääsu- ja parkimistingimused.
Koolituskeskus jätab endale õiguse vähese huvi korral koolitus ära jätta või edasi lükata. Kui koolitus jääb ära või lükkub edasi, on õppijal õigus koolitus tühistada ja kui arve on varem tasutud, siis tagastame selle 3 tööpäeva jooksul täies ulatuses.