Koolitusruumid ja õppekeskkond

Koolitusklassid asuvad Tartus Peetri 26a esimesel korrusel.
Õppetöö läbiviimiseks on kaks ruumi, mis on koolitusklassidele vastavalt varustatud arvuti, projektori, CD-mängija, tahvli ja riiulitega õppematerjalide tarbeks. Koolis on oma raamatukogu koos koopiamasinaga. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Veebikoolitused  toimuvad reaalajas interaktiivse koolitusena Zoomi vahendusel. Lisaks kasutatakse  veebipõhises õppes erinevaid keskkondi nt Moodle, Youtube Canva, Adobe Part. Osalemiseks on vajalik arvuti või nutiseade koos mikrofoni ja kaameraga ning internetiühendus. Koolituse alguses veendutakse, et õppijad oskavad neid keskkondi kasutada ja vajadusel juhendatakse.