Koolitusruumid ja õppekeskkond

Koolitusklassid asuvad Tartus Peetri 26a esimesel korrusel.
Õppetöö läbiviimiseks on kaks ruumi, mis on koolitusklassidele vastavalt varustatud arvuti, projektori, CD-mängija, tahvli ja riiulitega õppematerjalide tarbeks. Koolis on oma raamatukogu koos koopiamasinaga. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Veebikoolitused  toimuvad reaalajas interaktiivse koolitusena kas Skype´i  või Zoomi vahendusel. Lisaks kasutatakse  veebipõhises õppes erinevaid keskkondi nt Moodle, Youtube Canva, Adobe Part. Osalejal on vaid ainult arvutit või nutiseadet ning internetiühendust. Koolituse alguses veendutakse, et õppijad oskavad neid keskkondi kasutada ja vajadusel juhendatakse.