Keeleõpetajad

KATI KOTTISSE

Inglise keele õpetaja

Kati on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli filoloogia teaduskonna nii inglise keele ja kirjanduse kui ka vene keele ja kirjanduse õpetajana ning lisaerialana omandanud ka eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse. Lisaks veel täiendanud ennast paljudel koolitustel (Aktiivõppe meetodid keeleõppes; Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis; Oxford, „Advanced CLIL“ (lõimitud aine- ja keeleõpe). Ta on õpetanud vene, inglise ja eesti keelt erinevates koolituskeskustes, Tartu Kutsehariduskeskuses ja Kaitseväe Akadeemias.