Õppetööst puudumine

Juhul kui õppija ei osale eelnevalt planeeritud ehk tunniplaanis ettenähtud tundides, ei ole tal tundide tagasinõude õigust.
Tundidest puudumise korral ei saa tunde asendada, muuta ega edasi lükata. Koolituselt puudumine isiklikel ja tervislikel põhjustel ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.    
Kokkuleppel Dorpat Koolituse ja koolitajaga on erandkorras võimalik tundide aega muuta sama nädala piires vähemalt  7-päevase etteteatamisajaga.
Eelneval kokkuleppel koolitusasutuse ja koolitajaga on võimalik saada enda meiliaadressile puudutud tunni salvestise link, mis on järelvaadatav endale sobival ajal. Pärast kolmandat järjestikust puudumist on koolitusasutuse pidajal kohustus sellest teavitada koolituse tellijat. Õpetaja haiguse tõttu toimumata jäänud tunnid viiakse õppijatega kokkuleppel läbi nendega eelnevalt kokkulepitult ja nendele sobival ajal.
Koolitust on võimalik katkestada kogu kursuse jooksul. Koolitusasutuse pidaja ja õppija omavahelisel kokkuleppel saab õpingud lõpetada teisel ajal või järgmise sama taseme grupiga.