Jüri Haamer

Haridus:
1970 – 1975 Tartu Riiklik Ülikool rahanduse ja krediidi erialal
1959 – 1970 Elva Keskkool

Ametikäik:
2012 -2018 Maksu- ja Tolliamet, Maksude osakonna peaspetsialist koolituse alal
2005 – 2012 Maksu- ja Tolliamet, Lõuna maksu- ja tollikeskuse juhataja
2004 –2005 Maksu- ja Tolliamet, Lõuna maksukeskuse juhataja
2003 Tartu Maksuameti direktor
1997 – 2003 Tartu Maakonna Maksuameti direktor
1992 – 1997 Tartu Linna Maksuameti direktori asetäitja
1992 – 1997 Tartu Maavalitsuse majandusnõunik
1983 – 1990 Tartu Rajooni RSN Täitevkomitee rahandusosakonna juhataja
1975 – 1983 Tartu Linna RSN Täitevkomitee. Rahandusosakond, riigitulude osakonna juhataja,
rahvamajanduse finantseerimise osakonna juhataja, ökonomist

Õppetöö läbiviimine:
1978 – 1990 Tartu Riiklik Ülikool, riigieelarve tulud rahanduse ja krediidi eriala üliõpilastele
1996 – 2007 Audentese Ülikool, maksundus, riigi rahandus, finantsõigus ärijuhtimise eriala üliõpilastele
Kursuse ja lõputööde juhendamine ja retsenseerimine
Maksualased koolitused Maksuameti klientidele
Maksuametis sisekoolitajate koolitamine
Maksualased koolitused Maksu- ja Tolliameti
koostööpartneritele (Töötukassa, EAS, erialaliidud)

Täienduskoolitus:
Inspektorite põhikoolitus Maksuamet märts-aprill 1994 Tallinn
Sotsiaalkindlustusmaksud OECD 11 – 15.04.1994 Kopenhaagen
Koolitusjuhtide seminar USA Rahandusministeerium 15 – 26.05.1995 Washington, D.C., New York, NY
Koolituskeskuste direktorite ja õpetajate koolitus OECD 12 – 23.06.1995 Kopenhaagen
Maksuadministratsiooni reform IMF 19 – 23.02.1996 Viin
Koolituskursuse ettevalmistamine OECD 3 – 14.06.1996 Vilnius
Maksumaksjate teenindamine ja avalikud suhted OECD 3 – 7.02.1997 Kopenhaagen
Keskastme juhtide seminar Phare 4.04.1997 Tallinn
Arendus- ja hindamisvestluste korraldamine Self II OÜ 20 – 21.05.1999 Tartu
Koolitusmetoodika Taani Tolli- ja Maksuamet 30.10-08.12.2000 Tallinn
Projektijuhtimise baaskursus tulevastele projektijuhtidele Helvetia Balti Partnerid OÜ 15 –16.04.2004 Tallinn
Kaasaegse juhtimise ja tulemusjuhtimise teooria ja meetodid EBS 24 – 25.08 ja 14 – 15.09.2004 Tallinn
Maksu- ja Tolliameti juhtimiskoolitus Tallinna Ülikool 07. ja 28.01.2009 Tallinn
Tarkvara vahetus või uuendus- kas täiendav probleem või uued võimalused MTA 06.04.2018 Tallinn
Kaasaegsed koolitusmeetodid MTA 23.10.2018 Tallinn