Jaanus Kikas

Jaanus Kikas on lõpetanud Inglismaal NWHC ettevõtluse erialal ja on õppinud 1 aasta
digitaalturundust Oxford College of Marketing koolis.

Turundusega on Jaanus kokku puutunud iseenda erinevate ettevõtete tegevuse raames.
Turundusalaste teadmiste pagas põhineb Jaanusel praktiliste kogemuste baasil.

Jaanus on koolitajana tegutsenud Eestis ettevõtlusnädala raames ja ka koostöös Maakondlike
Arenduskeskustega, rääkides oma spetsiifilise suunitluse teemal, millisteks on Amazon ja eBay.
Jaanusel on pikaajaline kogemus online õppe koha pealt. See on tulnud vabakutselise nõustaja töö
tulemusena nii Eestis , kui ka mujal maailmas, mis töö iseloomu poolest viiakse läbi põhiliselt interneti
kommunikatsiooni kanaleid kasutades.